Danh mục chậu không cây

Chậu đá mài

210.000 650.000 
390.000 740.000 
720.000 790.000 
430.000 470.000 
New
290.000 500.000 
410.000 770.000 
290.000 650.000 
700.000 1.100.000 
140.000 1.100.000 
140.000 2.800.000 

CHậu xi măng

Chậu composite

Chậu tự tưới

-24%

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Một số đối tác